Veel Gestelde Vragen

De gemeente toont maar 1 animatie, zijn er geen andere alternatieven?

De gemeente laat met volledige goedkeuring van de gemeenteraad en B&W inderdaad maar 1 optie zien. Er zijn diverse meer opties aangereikt. Waaronder dit plan maar men is niet voornemens ook maar überhaupt anders te denken. Er zijn 200 burgers betrokken, zo steld men, maar uit de Vlaemsche Hoeve is niemand bekend met dit plan. Het is volstrekt onacceptabel dat de gemeente doelbewust maar 1 optie laat zien, dat is beeldvorming.

Voldoet de gemeente hiermee aan de wettelijke verplichting van de zorgplicht?

Wij denken van niet! de gemeente heeft de burger niet volledig en zelfs op onderdelen onjuist geïnformeerd. Dit hebben we ook de politiek laten weten, maar die kijkt de andere kant op. Die ziet ter zijner tijd de plannen wel, dat is de algemene strekking. Met “wekt” de schijn dat er maar 1 optie is, terwijl bijv. de “burgemeester route” een heel goed alternatief is, maar ja die rijd langs het huis van de burgemeester. Daarnaast zijn er ook andere plannen ingediend. Het kan niet dat de gemeente maar 1 plan presenteert in deze fase waar meedenken wordt gevraagd.

Ze zijn bij de gemeente toch ook niet gek?

Nee, niet dat we dat denken, Maar het ambtelijk apparaat werkt nu eenmaal in opdracht van de politiek. En de politiek heeft naar mijn mening in het verleden ja gezegd tegen GOL en zelfs al voor vele miljoenen opdrachten gegeven aan aannemers. Nu de rook optrekt en voor de burgers duidelijk wordt hoe eea. zit komt er overal weerstand. De politiek wil geen gezichtsverlies leiden en de miljoenen aan opdrachten zijn intussen toegezegd.  Het gaat niet meer om de inhoud maar om prestige en vlijmen delft het onderspit omdat die partijen die hun achterban in Vlijmen hebben gewoon niet thuis geven. Ze vinden de coalitie belangrijker. Nu nog, dat zal naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2021 wel veranderen als de gemeenteverkiezingen in 2022 dichterbij komen. Maar hoe dan ook Ze geven niet thuis!

Het probleem wordt zo toch niet opgelost maar verspreid over heel Vlijmen, klopt dat?

Ja dat klopt precies. Immers of het nu druk is op de akkerstraat, de Catharinastraat of Vlaemsche hoeve, het wordt opgelost maar verspreid. Het verkeer, dat we zelf ook mede veroorzaken, moet Vlijmen worden uitgeduwd. Nu wordt het naar binnen gezogen. Je kunt op de A59 straks net zo goed een groot bord plaatsen “Sluipverkeer Engelen”, “Sluipverkeer Den Bosch” etc.

Via de telefoon een vraag over hoe een oudere uit onze wijk op de hoogte blijft?

Dit is een buitengewoon zorgwekkend gebeuren. Ik ben bekend met een brief van afgelopen zomer waarin de gemeente wordt gevraagd om, naast digitaal ook op een andere manier mensen te informeren. Met name oudere zijn dikwijls niet voldoende digitaal onderlegd en hebben moeite om bijv. een scherm te lezen. Reeds in November heb ik dit aan de politiek en gemeente laten weten. Het interesseert waarschijnlijk helemaal niemand bij de gemeente. Noch een reactie Noch waren er geen vragen afgelopen week bij de raadsvergadering. Het begint er werkelijk alle schijn van krijgen dat coalitie zelfs heilig is over de rug van de oudere. Dit vind ik persoonlijk grenzen aan het onvoorstelbare. Maar het is wel een knalhard feit. Ik kan me niet meer aan de indruk onttrekken dat het ook een strategie is, immers, in combinatie met maar 1 optie tonen, een grote groep uit onze wijk niet informeren geeft toch intussen alle schijn van een politiek spelletje. Temeer men de plannen eind Januari klaar wil hebben.

GOL is wel veel beter voor Drunen en Elshout zo lijkt het?

Dat denk ik ook. GOL heeft grote voordelen voor Drunen en Elshout. De ligging van de dorpen is ook wezenlijk anders. We kunnen stellen dat de Vlijmense Politici in de val zijn gelopen. GOL als gebiedsontwikkeling heeft doelstellingen zoals economie, milieu, doorgang A59 etc. Die voor Drunen en Elshout best opgaan. Maar niet voor Vlijmen. Onze lokale politici stellen coalitie belang boven het Vlijmense belang. Immers het is nagenoeg ondenkbaar dat een af- en toerit, met alle kosten van dien, op een snelweg paar km verder weg leggen een verbetering oplevert voor de doorstroming. Je legt een nieuw probleem neer in het probleem gebied. De afrit bij Nieuwkuijk zal waarschijnlijk te concurrerend zijn geweest voor de drunense werkgelegenheid en economie.

Van wanneer is eigenlijk de bron data wat na berekening als feit wordt gepresenteerd

Dat is een goeie vraag. Zover wij kunnen achterhalen worden in verschillende documenten diverse databronnen en jaren achterhaald. Wij denken dat heel GOL is gebaseerd op 2012 en hier en daar na believen andere jaren voor GVVP is gebruikt. Daar lopen nog vragen over, dus op dit moment heeft volgens mij niemand dat helder.

Ik begrijp dat de Vlaemsche Hoeve een 30km zou moeten zijn of worden? hoe zit dat dan met al die duizenden auto’s verkeer? wordt dat dan geen enorme file?

Antwoord is simpel dat klopt! kijk bij de laatste nieuws daar hebben we een berekening gemaakt. U zult schrikken!!! de chaos zal compleet worden en dan is er geen weg meer terug. De kwestie is inderdaad zeer ernstig.

Waarom denken we dat er een verkeers explosie zal ontstaan?

Dit denken we omdat de Vleamsche hoeve als gevolg van GOL een ontsluitingsweg zal worden van zo’n beetje al het verkeer richting Vijfhoeven, centrum, haarsteeg etc. Maar het geldt ook voor wegen als mommersteeg, leeuwenhoeklaan, vijfhoevenlaan etc. Een ware verkeesbom zal Vlijmen ten deel vallen. Dit is ook logisch wanneer op en afritten ver van elkaar gescheiden worden.De cijfers waarop GOL is gebaseerd zijn zwaar verouderd.

Maar bij den Bosch komt toch ook een afslag naar vlijmen?

Dat is volstrekt juist. Maar zoals iedereen kan zien is het op de A59 Dusdanig druk dat in de drukke uren men de voorkeur zal hebben om de afslag “kennedybrug” te nemen. De keuze voor elke rijder is sowieso elke dag, wil ik ong. 5km. extra omrijden of niet. Of als het wat drukker is de keuze tussen 20 min. langer onderweg over binnen door dwars door het centrum (waar voorheen vanaf Nieuwkuijk een aanzienlijk betere verspreiding is. Het is daarnaast ook opmerkelijk dat de Haagse overheid er alles aan doet om mensen zo min mogelijk te laten rijden ivm. uitstoot van oa. CO2, Stikstof. Onze eigen politieke vertegenwoordiging ziet dat anders, en forceert en keurt GOL goed. Dit impliceert voor vrijwel elke inwoners vele km. per week extra omrijden. Of binnendoor rijden door Vlijmen met alle verkeers ellende als gevolg.

We mogen toch wel aannemen dat men goed heeft gekeken naar een eerlijke verdeling van verkeer?

Ja dat mogen we aannemen, helaas is dat niet zo. Ik heb zelfs mijn twijfels of de RvS wel eerlijk is voorgelicht. Uit cijfers, hier te downloaden, blijkt dat men bijlange na niet alle straten juist heeft doorgerekend. Uit de website vangolnaarbeter.nl blijkt dat de TU vele plannen beter vind dat het huidige GOL. Desondanks blijft de Heusdense coalitie vast houden aan dit voor elke inwoner van Vlijmen belachelijk plan. Ik durf de stelling aan hier dat geen enkel weldenkend mens ook maar eens kan zijn met dit plan.

De primaire doelstelling van GOL is betere doorstroming A59 , wordt dat gehaald?

HAHAHAHA, Nee,  waarom start ik met “hahah” omdat als je logisch nadenkt er iets heel raars aan de hand is, dat verwijt ik de politiek in Vlijmen (gem. Heusden) enorm. Denk even met me mee,  We gaan een “Afslag” die nu VOOR de oprit ligt, straks NA de oprit leggen.  Dus, daar waar je voorheen (zoals het nu is) ervoor zorgt dat het verkeer van de A59 af is, en dan pas weer verkeer erop, ga nu ervoor zorgen dat het verkeer EROP blijft en gaat een paar honderd meter verder zorgen dat nog meer bijkomt. Een dit zou moeten zorgen voor een betere doorstroming hahahah. Dat de politiek hier heeft zitten slapen lijkt me evident!!

De brug bij waardenburg syndroom, is dat van toepassing?

Iedereen kent dat wel, dat je voor een brug een file hebt. Dit omdat men het idee heeft dat de wegen smaller worden, hetgeen niet zo is. Dit is ook de reden dat onder de kennedy brug vaak verkeer afremt. Je hebt daar het gevoel dat het een soort van Flessenhals is, exact daar gaan we nog meer verkeer doorheen jagen? Het zal niet leidden tot betere doorstroming maar tot meer file.

File’s op de A59 kom je nu tegen exact bij de afslag, dus meer sluipverkeer door centrum Vlijmen en door natuurgebied, is dat juist?

Er doet zich een fenomeen voor dat je nergens in GOL voorlichting ziet maar desastreuze gevolgen gaat hebben voor centrum Vlijmen. Zoals iedereen kan zien is het steeds drukker op de A59. Deze drukte zal alsmaar toenemen, mede ook door ontwikkelingen bij Waalwijk en het industrie terrein. De automobilist die op de grasse woont of vijfhoeve heeft op dat moment de keuze, ik blijf in de file staan of via de afslag kennedy brug dwars door vlijmen en als plan B door de polder naar JBZ en zo dan naar de afslag “vlijmen oost” (bij den bosch).. Uiteraard de keuze kan ook zijn, ik blijf in de file de komende 10 / 15 min. Dit is echter niet aannemelijk. Het gevolg gaat zeker zijn dat woonwijken zullen dichtslippen.

Hoe zit het met het vrachtverkeer ?

Het vrachtverkeer kan niet over de kennedy brug en zal dus via de randweg terug gaan rijden naar nieuwkuijk, vervolgens over de wolput naar de winkels. Het verkeer dat van den bosch afkomt zal door Vlijmen heen moeten rijden. Maar dan gaat het gebeuren, want hoe moet het vrachtverkeer weg volgens de huidige plannen? Dat kan op 2 manieren, dat kan via vd kolk, dat straatje of evt. langs de Braai, maar dan wat later door woonwijken op weg naar de vijfhoevelaan. Hoewel het nauwelijks dramatischer kan, zal het vrachtverkeer van oa. jumbo, aldi en alle andere, alleen via de Vleamsche Hoeve weg kunnen. Effectief betekent dat 10 tallen vrachtwagens per dag dwars door een woonwijk.

Zijn de plannen al definitief?

Nee, deze zijn niet definitief. De Raad van State neemt eind januari een beslissing op de bezwaarschriften. Maar het heeft er alle schijn van dat deze worden goedgekeurd. Dit is zeer opmerkelijk te noemen gelet op de enorme Stikstof toename. De plannen van Vlijmen verkeersplan, zitten nog in een meedenk fase. Wat we echter horen is dat het meedenken maar een farce is. We hebben daar ook vragen over gesteld. Zo wordt bijv. gesteld dat er 200 burgers hebben meegedacht, zonder deze te kwalificeren of dat een representatieve groep is. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente niet helemaal transparant is. Zo wordt in de animatie van de gemeente ook gesteld dat er allerlei onderzoeken zijn geweest. Voor onze Vleamsche Hoeve ben ik benieuwd naar deze onderzoeken heb ik in het kader van “wet openbaar bestuur” inzage verzocht in deze documenten.

Stikstof en compensatie, wordt er uberhaupt gecompenseerd?

Vele duizenden kilometers zullen worden gereden alleen al in Vlijmen. Het is en blijft onvoorstelbaar dat de Politiek ermee heeft ingestemd, niemand in Vlijmen heeft voordeel van dit plan dat voor vele een immense hoeveelheid ellende zal brengen. Gemeentelijke belastingen zullen exploderen als gevolg van de miljoenen kostende verbeteringen die nodig zullen zijn. Zo zal er een FORSE stikstof compensatie nodig zijn. Brabants Dagblad schreef hier al over. Het is werkelijk ongekend dat boeren en bouw bedrijven voor elke minuscuul stukje stikstof gigantisch moeten betalen en dat onze eigen gemeente raad lak heeft aan de bewoners van Vlijmen. De compensatie is absoluut niet genoeg.

Er is toch een grote boerderij opgekocht, is dat niet genoeg compensatie?

Er is inderdaad een compensatieplan, of de aankoop daadwerkelijk heeft plaats gevonden, weet ik niet. Deze boerderij (link naar artikel) maar in elke berekening, althans die ik ken, is niet meegenomen de vele duizenden extra kilometers per week alleen al in Vlijmen. Ik kan dit stellen omdat op de GOL website allerlei berekeningen staan en diverse straten, waaronder de Vleamsche hoeve zijn niet opgenomen. Voorst is niet opgenomen de effecten van files (en daardoor veel sluipverkeer door Vlijmen)

heel veel weerstand is er toch van bewoners tegen GOL, Waarom zet de politiek dan toch door?

Niet elke partij is voor GOL. Alleen de coalitie, partijen als CDA, Heusden Transparant en wellicht enkele andere zijn tegen. Dat GOL geen enkele waarde heeft voor Vlijmen is evident, wat je er ook van vind, er is geen enkel voordeel te vinden. Het is voor iedereen die ik spreek een volledige raadsel waarom men voor GOL stemt. Mocht iemand uit de politiek zich geroepen voelen om te reageren zal ik deze reactie hier op deze site volledig transparant plaatsen. Tot op heden leidt GOL tot een grote ellende voor heel veel inwoners en op termijn forse belastingen. Alleen al de planschade kan tot in de miljoenen lopen, geld dat overigens niet terug te vinden is op de begrotingen.

Maar als er zoveel verkeer door Vlijmen gaat rijden, worden toch de doelstellen van het GVVP Plan van gemeente Heusden niet gehaald?

Dat denken wij inderdaad ook. Als logisch gevolg van de verkeers explosie in gebieden waar dat ongewenst is, denk aan de Vleamsche Hoeve waar veel Senioren woningen staan, kinderrijke buurt die naar school gaan, maar ook zeker bijv. de Vijfhoeven en denk ook aan een School als de Bussel. Het verkeer dat bijv. vanaf de Jumbo komt, denk hierbij aan die grote gele vrachtauto’s kunnen maar 2 kanten op, dat is via de Vleamsche Hoeve wanneer ze richting waalwijk gaan of via de vleamsche hoeve weer het plein, Mommersteeg en zo naar de vijfhoevenlaan naar den bosch. Wanneer het verkeer linksaf gaat bij de Jumbo / aldi kan het uiteindelijk alleen maar weg via de meli, en zo langs de bussel / Verdilaan naar de vijfhoeven laan richting den Bosch. Hoe dan ook heel vlijmen zal onder het JUK van een verkeersbom, met dus inderdaad de bijkomende onveilige situatie jaren lange gebukt gaan. Besef dan ook nog dat er nog veel gebouwd gaat worden.

Is er überhaupt nog iets te doen aan de situatie?

Mbt. GOL, is er een uitspraak van de Raad van State eind januari. Maar het staat vast dat heel veel informatie niet klopt en/of ontbreekt. Bijv. in geen enkele cijfer (2/12/2020) is binnen het GOL rekening gehouden met verkeersstromen van onze wijk. Bovendien is in elke gemeente grote weerstand tegen het GOL, elke gemeente / dorp gaat gepaard onder het JUK van GOL. Kennelijk staat doorstroming A59 hoger op de lijst dan woon en leefomgevingen. Hoe dan ook, hoewel er eigenlijk geen bezwaar gemaakt kan worden is het toch verstandig om een brief te sturen aan RvS. Deze komen terug maar worden wel geregistreerd, op deze wijze is er toch sprake van beïnvloeding. Daarnaast is er sprake van het VerkeersPlan in vlijmen. U kunt tot 11 december vragen stellen en we adviseren om dat MASSAAL te doen. Dat kunt u hier doen.

Worden de zijstraten, zeg waar de patio woningen staan ook belast met veel extra verkeer?

Na we denken van wel, eigenlijk wel zeker. Daar waar voorheen veel verkeer via de Wolput naar de woonwijk “van het zwembad” reed, zal dat nu grotendeels via de zijstraten van de Vleamsche hoeven gaan. Potentieel worden zelfs deze zij wegen relatief drukke wegen, zeker in de spitsuren. Ik besef wanneer mensen dit lezen het absurd vinden maar het is wel wat wat er zal gaan gebeuren als er niet massaal geprotesteerd wordt. He is zelfs aannemelijk dat deze wegen ook voor verkeer uit den bosch belast gaan worden. Immers die zal uiteindelijk via de mommersteeg (nadat ze de nieuwe afslag uit den bosch hebben genomen) via het plein de eenrichtingsweg “st. catharinastraat” nemen en via de Vleamsche Hoeve instromen.

Zijn onze huizen nu al niet flink minder waard nu gemeente Heusden dit heeft gecommuniceerd op heusden.nl

Het staat onomstotelijk vast dat er veel onzekerheid is gecreëerd. Elke potentiële koper zal zijn bedenkingen gaan krijgen. Enerzijds mbt. de prijs en anderzijds, wil ik wel wonen op een racebaan, drukke weg waar vanaf het ochtendgloren zwaar vrachtverkeer doorheen zal razen. Onzekerheid is de motor achter prijsdalingen. Dus ja, zeer waarschijnlijk zal het fors in waarde dalen. De gemeente heeft willens en wetens een grote onzekerheid geïntroduceerd.

De groenstrook bij de “flat gebouwen” op de weg, kunnen daar vrachtwagens door? en is dat wel te doen?

Helaas gaat die groenstrook op korte termijn al weg, zo luidden althans de geruchten. Daarmee wordt de Vleamsche Hoeve een echte racebaan! Levensgevaarlijke situaties zullen gaan ontstaan.