Inspraak mobiliteitsplan en Centrum Plan Vlijmen

2 Maart

Alle,

Hierbij de inspraak documenten inzake ons verweer, vragen, opmerkingen en bezwaren tegen het mobiliteitsplan en centrum plan Vlijmen. We hebben zoals jullie zien een verkeerskundig bureau ingeschakeld die ons heeft ondersteund in analyseren van het Centrum Plan Vlijmen.

We zetten onze inspraak brief en het analyse rapport transparant online en verzoeken jullie deze goed door te nemen en deze te ondersteunen middels een online petitie Link naar de petitie voor akkoord. We verzoeken u om voor 15 Maart uw akkoord te geven. Omdat voor 24 Maart de documenten moeten zijn ingeleverd.

De komende dagen verspreiden wij in de wijk ook een brochure met de mogelijkheid om offline akkoord te gaan met onze inspraak en verweer. We adviseren om per gezinslid een handtekening en/of online petitie te ondertekenen.

De documenten van het mobiliteitsplan en centrum plan Vlijmen U vind deze hier.

De documenten:

Onze inspraak brief :  inspraak reactie GVVP

Het verkeerkundig onderzoek in opdracht van de Vlaemsche Hoeve  onderzoek variantenstudie centrum vlijmen v1.0 BD definitief

Nogmaals de link naar de online petitie:

Link naar de petitie voor akkoord.