De Situatie

Als gevolg van GOL zullen er duizenden extra km. worden gereden in Vlijmen per week

Het is daarom van groot belang dat Vlijmen zich verenigd en zich laat horen. De politiek heeft helaas dit enorm gevaar niet zien aankomen en heeft zitten slapen. Door bijv. het verleggen van de afslag van Nieuwkuijk naar het oosten (vliedberg). Zal er mega veel sluipverkeer ontstaan naar bijv. Engelen, Den Bosch of zelfs Eindhoven.

Wat is gol?

De link naar Gebieds Oosterlijke Langstraat GOL.  Een korte uitleg vind u hieronder in een kort filmpje.

Als gevolg van GOL wordt het centrum verkeer aangepast het zgn. GVVP plan.

De primaire doelstellingen van het GVVP (Gemeentelijke Veiligheids en Vervoersplan) is het plein veiliger maken, beter om te winkelen en wandelen. Dat is opzich een mooie doelstelling. Maar kennelijk moeten daar hele woonwijken voor worden opgeofferd. Intussen worden bouwvergunningen verstrekt om het probleem alleen maar groter te maken. De doelstellingen zijn erg eenzijdig. Kennelijk moet het Centrum Aantrekkelijker, Verkeersveiliger, Beter Bereikbaar en meer ruimte voor fietsers en wandelaars opleveren. Dit mag, gelet op de doelstellingen dan volledig ten koste gaan van de rest van Vlijmen.

In deze animatie van gem. Heusden wordt eigelijk al het beeld geschetst. Een mooie groene gemeente met allerlei mogelijkheden. Wanneer Vlijmen aan bod komt zie je verkeer, werkvoertuigen etc.  Het betreft de visie 2040, dus we willen dat Vlijmen ook die ontspannende, verkeersveilige, Sportieve gemeente is. En niet “Het luik van Belgie”.

 

De gemeente heeft er een handje van om erg eenzijdig naar de wereld te kijken, zeer waarschijnlijk ook is deze aanpak de basis van de problemen waar we nu in zitten.

Wij vinden dan ook dat de doelstellingen aangepast moeten worden
  • Aantrekkelijker, Maar maak de andere wijken niet minder aantrekkelijk.
  • Verkeersveiliger, Maar maak de andere wijken niet minder Verkeersveiling
  • Goed bereikbaar, Maar maar maak de andere wijken niet minder goed bereikbaar
  • Meer Ruimte, zonder in de wijken ruimte in te leveren (denk aan speelterreinen voor kinderen, honden uitlaatplaatsen, parkeren etc.

De plannen van heusden in de animatie zijn extreem eenzijdig en vinden hun oorsprong al jaren geleden, ver voordat ons de illusie werd gegeven dat er mee gedacht kon worden.

Gol ken ook een aantal doelstellingen

Gol heeft ook een aantal doelstellingen die, vanuit het Vlijmense perspectief geen van alle gehaald gaan worden. We durven de stelling zelfs wel aan dat GOL in het vlijmense gebied een zeer groot negatief effect zal hebben.

Milieu, door het verleggen van de afritten komt de Milieu direct in gevaar. Er wordt een weg gelegd direct naast het engelenmeer. Wat per definitie al slecht voor het Milieu en landschap is. De afslag bij de Vliedberg zal heel veel verkeer uitnodigen om sluiproutes te nemen. Verkeer komend uit de richting van  Helvoirt zal nog nadrukkelijker deze weg kiezen, voor zowel richting den Bosch als Waalwijk. Er zijn tenslotte veel minder belemmeringen. Iedereen die in de buurt woont weet dat de A59 (Buiten coronatijd) al tijdens de spits ter hoogte van de Kennedy brug file vorming plaatsvind. Dat is een enorme “enabler” voor een groot aantal richtingen sluipverkeer, bijv. Engelen en daarmee ook verkeer voor de grasse (die geacht worden bij den bosch af te slaan, maar wie gaat achteraan sluiten in de file ?). Maar ook richting den Bosch en Eindhoven door het “Milieu gebied”.

Economie, we zien geen enkele ontwikkelingsvoordeel voor de economie. Nog sterker Vlijmen wordt het afvoerputje van Heusden. We durven zelfs de stelling wel aan dat het een Economies “negatief effect” zal teweeg brengen. De “vele eettenten op de akker” zal de economische groei niet van komen. Industrieterreinen liggen verder weg (‘t Hoog). Den Bosch (Helftheuvel) zal een magneet functie zijn voor bijv. de Grasse omdat het juist makkelijker wordt om naar de Helftheuvel te rijden.  Drunen spint garen bij “‘t Ei van Drunen”. Vlijmen krijgt alle!! nadelen van GOL.

Verkeersveiligheid, De verkeersveiligheid zal gigantisch afnemen. Het wordt ronduit onveilig. De bestuurders van vandaag hebben onvoldoende zicht op de werkelijke situatie en verschuilen zich achter cijfers zonder vaak de brondata te weten.

Daarnaast zijn er nog enkele doelstellingen zoals wateropvang e.d.

 

De concrete gevolgen van GOL

Als gevolg van GOL worden op- en afritten kilometers van elkaar gescheiden. Als meest logische gevolg veel meer te rijden kilometers door de straten van Vlijmen. Dat geldt waarschijnlijk voor een heel groot gedeelte van Vlijmen. De vele vrachtauto’s die over de mommersteeg zullen denderen. Denk maar aan de Jumbo vrachtauto’s die straks bijv. langs de basis school van de Bussel heen rijden.  Als het voorstel van de gemeente werkelijkheid wordt is dat ook de werkelijkheid. Hoe anders moeten ze op de weg naar den bosch komen (via de vijfhoevenlaan?)

Voor de kernen, waar je ook woont in Vlijmen, is er geen enkel voordeel te vinden. Het “verspreiden” van het verkeer lijkt een mooi doel, maar als dat gepaard gaan met duizenden extra km. en sluipverkeer is het maar zeer de vraag of het dan minder wordt.

En dan komt de wethouder met de meest onzin die hij probeert als waarheid te vekopen. ongekent. Schone lucht in vlijmen alsof er een soort van “grens” in de lucht is. De onzin moet echt stoppen, we kunnen ons niet langer voor de gek laten houden.

Het probleem wordt niet kleiner gemaakt maar veel groter. Dat de vlijmense politicie niet van hoge kwaliteit zijn kan al worden afgeleid uit de huidige status van Vlijmen. Daar waar Kernen als Drunen beschikken over goede infrastructuur, los van hoe het verkeer gaat, heeft Vlijmen te maken met trottoirs die gewoon levensgevaarlijk zijn.

Vlijmen is het afvoerputje van Heusden. Helaas !

 

 

 

Download de volledige situatieschets hier

 

 

Veiligheid

De verkeers veiligheid zal dramatisch afnemen. Dit als gevolg van de honderden extra auto's en daarom duizenden kilometers die door Vlijmen, en meer specifiek door de Vleamsche Hoeve zullen rijden. Niets is berekend op de verkeersbom die op ons af zal komen. Op GOL site staan berekeningen die niet alle straten hebben benoemd.

Geluidsoverlast

Vele tientallen vrachtauto's door een woonwijk, of ze nu links of rechtsom rijden. Dit is het resultaat van een afslag verleggen en niet over de kennedy brug kunnen rijden. Waarom wordt, als je GOL perse wilt ook de kennedybrug niet vernieuwd. Daar is dan waarschijnlijk geen geld voor.

STIKSTOF BOM

Dat StikStof kennelijk niet zo belangrijk als het om overheidsprojecten gaat wordt hier wel duidelijk. Per week duizenden en duizenden extra km. gereden, natuurgebieden belast door extra sluipverkeer (afslag kennedy brug even rechts af, links en je bent al bij het JBZ). Stikstof compensatie door een boerderij op te kopen is geen compensatie, immers daar bestaan ook andere regelingen voor.