We worden voor de gek gehouden

We worden voor de gek gehouden is een ferme uitspraak. Op deze pagina gaan we toelichten waarom.

Op deze pagina gaan we meer in op de manier hoe de gemeente en de politiek ons behandeld. Na het doornemen van deze pagina, filmpjes kan er geen enkele andere conclusie worden getrokken dan dat we voor de gek worden gehouden, dat we verkeerd of tenminste niet volledig worden geinformeerd / voorgelicht door de gemeente en de politiek de andere kant op kijkt. Terwijl deze informatie cruciaal is voor het krijgen van de juiste ideeen. Wat zijn die ideeen waard als ze zijn gestoeld op verkeerde of niet volledige informatie tenslotte.

Hoewel qua omvang er geen enkele vergelijk is te maken met de toeslag affaire die nu speelt in politiek den Haag, durf ik ik hier het vergelijk zeker te maken met de lokale gemeentelijke instantie en de politiek. De reden waarom:

  • De politiek is volledig geïnformeerd mbt de “onvolledige en onjuiste informatievoorziening”  naar de burgers toe, welke “volgens de gemeente” de input is voor de presentatie op Heusden.nl (Garbage in is Garbage out).
  • De gemeente presenteert een plan nadat men alle Ideeën / feedback etc. ontvangen zegt te hebben. Dat wordt gesteld in de video clip. Hoe vreemd is het dan dat in  vorige plannen (Afgewezen in 2014 door RVS!!!!!) exact deze plannen er ook al waren?
    • Het lijkt er meer op dat er argumenten bij het concept worden bedacht dan burgers op basis van argumenten een idee in brengen.

Kortom na het lezen van deze pagina en het bekijken van deze filmpjes denk ik dat u met mij eens zal zijn dat we “voor de gek worden gehouden”. Ons vertrekpunt is de onderstaande animatie die, voordat er ook maar iets besloten is, wordt getoond als “de werkelijkheid” of deze wordt tenminste als zodanig gepresenteerd.

200 burgers dachten mee

Dit is te horen in de promotiecampagne van de gemeente zelf. Ik noem het een promotiecampagne van hun eigen idee omdat het geen andere naam kan hebben als je zo eenzijdig uit 200!! betrokken burgers een duizenden euro’s kostende animatie weet te produceren voor een plan dat al lange tijd geleden door de gemeente zelf is bedacht. U leest het goed, dit plan dateert al uit tenminste 2014 en wordt nu gepresenteerd als “Het plan mede bedacht door 200 bewoners”. Volstrekte misleiding van onze eigen gemeente aan haar eigen burgers. Wat bovendien nog erger is, is dat er maar 1 optie wordt gegeven die, zoals zal blijken onvolledig is. En vergis u niet, in de animatie wordt gesproken over “varianten”, Welke varianten? Ik zie er maar 1.

Maar wat nu als deze burgers niet alle informatie hebben gekregen?

Wat is dan de waarde van deze ideeën? is het aannemelijk dat wanneer deze honderden burgers alle informatie zouden hebben gehad  wellicht andere ideeën kunnen ontstaan? Immers “Hoe minder de kennis, hoe sneller het vonnis”. En nogmaals het idee wat wordt gepresenteerd is al een oud idee, het heeft er alle schijn van dat door gebrek aan transparantie de gemeente kan doen wat ze willen. Uiteraard hebben we hiervoor al een WOB verzoek ingediend om te bezien hoe dit alles tot stand is gekomen.

Welke informatie wordt er dan gemist?

Allereerst wordt niet alles verteld, maar daarvoor moeten we eerst weten hoe onze straat architectuur precies werkt. Elke straat in nederland heeft een bepaalde functie, een type aanduiding. Zo heeft de Vlaemsche Hoeve een “Wijk Ontsluitings” functie. En heeft het een type “Erftoegangsweg type 1”.

Bij elke Functie en Type horen mogelijkheden, beperkingen en eisen. In het kort betekent dit dat de Vleamsche Hoeve eigenlijk een 30km is!!!  Maar ook dat er “verkeersremmende” maatregelen genomen zouden moeten worden. Het betekend bijv. ook dat er maar 6000 verkeersbewegingen zouden mogen bestaan per etmaal. En zo zijn er meer elementen die van toepassing zijn.

Op 13 maart 2013 is er een besluit genomen en gepubliceerd in de stcrt-2013-15421 (staatscourant). In het kort zolang de op- en afritten bij “Huub de Kop / Jatapatsu” nog open zijn mag de vlaemsche hoeve (maar ook bijv. Catherina straat) een 50KM weg blijven. Op zich is het niet van belang voor de discussie, maar wel van groot belang dat het een 30km weg is met tijdelijke toestemming voor 50km. Overigens is dat ook in het huidige GVVP uit 2012 duidelijk. Het geeft natuurlijk wel te denken dat nu 7 jaar later dit nog steeds het geval is en in principe een “oneindig karakter” heeft. Of is het een voorbode voor veranderingen? Hoe dan ook, dit “tijdelijk karakter” is intussen wel erg lang aan het worden en ik sluit niet uit dat het overgaat in “for ever”.

bij een Erftoegangsweg type 1 horen ook verplichtingen, bijv. verkeersremmende maatregelen zodat de 30km ook gehandhaafd wordt.  Er is echter veel meer niet terug te vinden toen er om “ideeën” werd gevraagd. Maar er nergens is te vinden dat de type en functie veranderen. We nemen dan voor nu dan ook aan dat dit niet gaat gebeuren, maar….. Dit is toch wel cruciaal want, als je die grote vrachtwagens door de Vlaemsche hoeve wil leiden en je hebt verkeersremmende maatregelen ontstaan er veel “neven effecten” zoals geluid, dreunen etc.  En kan het uberhaupt?

Met dit gegeven als een vaststaand feit presteert de gemeente toch (terwijl men stelt alles nagemeten en onderzocht te hebben) dat de Vlaemsche Hoeve de “afvloeiing van verkeer” kan verwerken, en men zegt eigenlijk, Vergeet de functie van Wijk ontsluiting u wordt een “gebiedsontsluitingsweg”, een gigantische verandering. Waar is die informatie? Waar is die Communicatie?

Uit de animatie, “goed bekeken” en “Verschillende varianten” er is maar 1 variant getoond, waardoor wij burgers veel tijd en geld kwijt zijn om ons te verweren. Terwijl de gemeente klakkeloos duizenden euro’s uitgeeft aan een eenzijdige animatie. Waar kunnen wij onze kosten declareren om te doen wat we moeten doen? Dit vind ik persoonlijk echt verschrikkelijk!! Dit kan ook echt niet.

Wat wordt er nu dan eigenlijk precies verteld in de animatie?

We gaan nu in op de animatie.

Er wordt duidelijk aangegeven dat de gemeente “alles nagemeten en alle informatie heeft verwerkt”. Ook wordt er verteld dat de gemeente “De kennedy brug te smal vind voor fietsers en vrachtverkeer, daarom wordt de kennedy brug afgesloten voor vrachtverkeer”.

Laten we dat dan eens nameten. Hoe breed is de kennedy brug?

Maar hoe breed is dan de Vlaemsche Hoeve?

 

Dus….. de gemeente heeft alles nagemeten ? ALS dit al niet klopt wat klopt er dan nog meer niet van alles wat men zegt?

Wat klopt er nog meer niet dan?

In de animatie spreekt met toch helder over “het leiden van het verkeer over de Vlaemsche hoeve”? Maar de Vlaemsche hoeve heeft een “WIJK!!! ontsluitings functie” en geen “Gebiedsontsluitings functie” !!! het wordt gepresenteerd als een nette oplossing, maar in feite is wat met presenteert wettelijk niet mogelijk, met liegt!! Tenzij!! ze heel veel niet vertellen. Want om dit mogelijk te maken moeten er allerlei aanpassingen worden gedaan in bijv. bestemmingsplannen, functies van wegen en de aanpassingen ervan.  Onderstaand geeft u een idee wat voor grote aanpassingen er dan gedaan moeten worden

wegen typeU ziet dat er dan erg!! veel veranderd. De breedte van wegen, intensiteit etc. Maar wat ook wel een punt van aandacht is, is het besluit in 2013 om de tijdelijke ontheffing van 30km zone. Het heeft er dan toch wel veel schijn van dat deze mogelijkheid kennelijk misbruikt is om er geen 50km weg van te maken.  Dat nu wel nodig is om de plannen te realiseren.

Besluit tijdelijke ontheffing voor Vlaemsche Hoeve mbt. 50km.

Dit besluit is overigens ook meer dan opmerkelijk omdat in de tellingen, zie onder plaatje uit diezelfde tijd. Er een verkeers intensiteit wordt gemeten van 100. Dit is introduceert direct de volgende vragen:

  1. Hoe kan dit als er tenminste 112 apartementen in de wijk staan, nog los van huizen etc. ?
  2. Als men uitgaat van deze tellingen, wat voor een besluit niet anders kan, met welke argumentatie is dan besloten dat het een 50km weg moet zijn?
    1. Het antwoord kan hopenlijk toch niet zijn we misbruiken de wet om later (nu dus) deze gegevens of omstandigheden te gebruiken om er een 50km van te maken met andere functie. Dat zou toch wel erg mensen voor de gek houden worden.

Er is in beginsel geen enkele relatie voor de Vlaemsche Hoeve om geen 30km zone te worden. Wat het eigenlijk moet zijn, tenzij men toen al voorbereiddend bezig was natuurlijk. We krijgen nu de situatie dat op dit moment veel minder verkeer door de straten gaat en we 50km zijn, terwijl straks met meer we 30km zone worden. Raar toch? tenzij… tenzij… er niet alles verteld wordt.

Hoe gaat het verkeer naar de wijk van het zwembad?

In de presentatie van gemeente Heusden is het duidelijk te zien dat men wel een heel rooskleurig beeld aanhoud van de verkeerstromen. Ze hadden toch alles gemeten ? Dat zijn ze zeker, ook nu weer, de wijk van het Zwembad vergeten? want hoe moeten die in het nieuwe concept naar huis of van huis? Dat kan realistisch gezien alleen door de wijk waar de patiowoningen staan, De gemeente wil “Willens en Wetens” langs ouderen nu honderden auto’s per dag sturen op een weg die volstrekt niet is toegerust daartoe, Het grenst bijna aan een onvoorstelbare domheid.

 

Er wordt met geen woord gerept over het sluipverkeer terwijl in 2012 dit al duidelijk was

Met enige ontzetting is uit de vele dossiers ook een stuk naar boven gekomen dat wel degelijk een zorg bestaat, al in 2012 !!! dat er “bestemmings sluipverkeer” gaat ontstaan. Vervolgens zijn dit soort stukken, in mijn ogen althans, weggemoffeld.

los van GOL, die dit probleem creeert zou ook het GVVP dit soort zaken als “design criteria” moeten herbergen. Ook dit soort informatie wordt niet meegegeven aan “De 200 burgers” die “meedenken”. Voor de goede orde het is wel verkeer dat langs onze deuren gaat rijden als het GVVP plan uitgevoerd zou worden.