VVD

VVD (Zie onder de beschamende en volstrekt niets zeggende reactie van de VVD).

Geachte heer Aarts,

Hartelijk dank voor uw mail.

We begrijpen uw zorgen, er verandert namelijk aanzienlijk wat aan de verkeersstromen in onze gemeente. Broodnodig ook, zoals u al aangaf zijn er (zeker in Vlijmen) complete woonwijken bijgebouwd.

Deze woonwijken (Grassen, Victoria, Geerpark) zitten overigens ook in alle verkeerskundige berekeningen. Als VVD zijn wij al jaren bezig met de GOL-plannen. Talloze vragen zijn er gesteld, over verkeersplannen, uitvoering, overlast voor de omgeving.

Ook zijn er informatiebijeenkomsten geweest, waaronder sessies waar schetsontwerpen door inwoners ingediend konden worden met verschillende varianten.Al deze schetsontwerpen en varianten zijn ook beoordeeld en zorgvuldig gewogen.

Bij al deze sessies, informatiebijeenkomsten en overlegstructuren hebben alle partijen in de gemeenteraad (zover ik weet) zich laten horen. Mondeling, middels schriftelijke vragen, door overleg met inwoners, in informatievergaderingen.

Uw suggestie dat ‘wij’ als politieke partijen oorverdovend stil zijn herkennen wij dan ook niet.

Inmiddels zijn de GOL-plannen vastgesteld door Provinciale Staten, en op 20 en 21 januari vindt er nog een zitting plaats bij de Raad van State waar de ingediende bezwaren worden behandeld.

In deze behandeling gaat het onder andere over de beoordeling van ingediende externe varianten en ook de invloed van stikstof op de huidige plannen.

Het is lastig om helemaal in de cijfers te duiken in deze mail, dat zouden we graag overlaten aan de (verkeers)deskundigen.

Natuurlijk zijn wij altijd bereid (ook onder genot van een bak koffie) om het besluitvormingsproces rondom GOL en de invloed van de Heusdense politiek daarop toe te lichten.

Onderstaand ook nog een link naar onze website met berichtgeving over het GOL.

https://heusden.vvd.nl/nieuws/34813/gol-wat-houdt-dat-nu-eigenlijk-in

Met vriendelijke groet,

VVD Heusden