Dramatische ontwikkelingen voor onze wijk !

Het GOL plan gaat enorm veel teweeg brengen. Deze website is ten behoeve van de Vlaemsche hoeve en informatie wat het betekent voor onze wijk . Zoals de plannen nu liggen wordt de Vlaemsche hoeve een buiten gewoon drukke weg voor aan- en afvoer van verkeer. Een enorme hoeveelheid vrachtverkeer.

Verkeersplan vlijmen
vlaemsche hoeve

Wie zijn we en waarom doen we dit?

Een aantal bezorgde burgers van de Vlaemsche hoeve heeft het op zich genomen om in verweer te komen namens de wijk en eigenlijk elke inwoner van Vlijmen. In de huidige plannen zal de Vleamsche Hoeve de Aan- en toevoer route worden van het centrum, ontsluiting van oa. Vijfhoeve en de nieuwbouw wijken.  Maar ook zullen vele andere straten en woonwijken in Vlijmen de pijn voelen van GOL. In het kort GOL Levert geen enkele meerwaarde op voor Vlijmen en zal een bak van ellende over vrijwel elke inwoner storten. Sommige zullen de dagelijkse ellende ervaren, andere zullen het financieel voelen. We praten hier over 10 tallen miljoenen euro's. Op deze site vindt u meer informatie en we roepen u op om massaal in het verweer te komen tegen het GOL.

Het is meer dan nodig dat we ons als wijk EN Vlijmen verenigen omdat;

  • De verkeersveiligheid in het geding is als gevolg van forse toename van verkeer en vrachtverkeer.
  • Gezondheid, er nadrukkelijk veel meer uitlaatgassen worden geproduceerd. Fijnstof zal massaal in Vlijmen neerdalen. De politiek heeft kennelijk volledig lak aan de gezondheid van haar eigen burgers.
  • Waardevermindering (planschade) van onze huizen en appartementen.
  • Forse toename van geluidsoverlast, verkeer Vele duizenden kilometers verkeer per week in Vlijmen. De politiek keurt dit gewoon goed, zij die ONS!! vertegenwoordigen lopen als makke schapen achter de overheid aan, met dramatische gevolgen.
  • In vrijwel elk dorp dat wordt geraakt door het GOL is er verweer tegen GOL, Omdat de leefbaarheid massaal wordt aangetast.
  • GOL heeft maar 1 doelstelling, de A59 moet beter doorstromen en de dorpen moeten de ellende opvangen. Dat is in het kort het kerndoel, en onze vertegenwoordigers stemmen daar blindelings mee in.

    Ik wil graag op de hoogte bijven